HET NIJE DAIP

OPEN HUIS NIEUWBOUW NIEUW-BUINEN

Lefier bouwt 22 levensloopgeschikte, energiezuinige woningen aan de Ranonkel en de Akelei in
Nieuw-Buinen. De woningen zijn bijna klaar, de bewoners krijgen binnenkort de sleutel. Bent u
benieuwd

hoe het is geworden? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens het Open Huis!

Levensloopgeschikt
Met een slaapkamer en badkamer

op de begane grond zijn de nieuwe woningen geschikt voor zowel ouderen als kleine gezinnen. De woningen zijn inmiddels verhuurd.

Nul-op-de Meter
De woningen zijn ‘Nul-op-de-Meter’. Een Nul-op-de Meter woning werkt met zonnepanelen zelf
energie op. Een warmtepomp zorgt voor verwarming en warm water. De installaties in de woning leveren bij normaal verbruik net zoveel energie op als er in de woning wordt verbruikt. Het huis heeft geen gasaansluiting.

Open Huis
Datum:                  donderdag 19 april 2018
Tijd:                        tussen 16.00 en 19.00 uur
Waar:                     Ranonkel 14 en 16, Nieuw-Buinen
Voor wie:               de toekomstige huurders, omwonenden en andere belangstellenden

We zien u graag op 19 april!

 


 

Op zaterdag 7 december markeren Lefier en gemeente Borger-Odoorn de start van het project Nije Daip met een startbijeenkomst en een starthandeling.

Het is zover! Na jaren van plannen maken, gaan we beginnen met de uitvoering van het herstructureringsproject Nije Daip in Nieuw-Buinen. Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd en wordt in 2017 afgerond. Als eerste staat de sloop van een aantal woningen op het programma, daarna start de bouw van de eerste nieuwe woningen en begint de renovatie van de bestaande woningen.

De heer J. Baltes, directeur a.i. van Lefier Zuidoost Drenthe, wethouder J. Bruintjes, wethouder W. Luchjenbroers en de heer A. Kwant, voorzitter van de huurdersvereniging geven een toelichting op het project. Daarna vindt de starthandeling plaats.

Project Nije Daip en Cittaslow
Het Project Nije Daip sluit op diverse punten aan op de Cittaslow gedachte.

Het project draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Door de aanleg van een nieuw kanaal en het afkoppelen van ca. 30.000 m2 afwaterend verhard oppervlak gaat er op jaarbasis 2,4 miljoen liter schoon hemelwater minder naar de zuivering in Gieten. Deze hoeveelheid schoon water is direct beschikbaar voor het oppervlaktewater van Nieuw-Buinen, zoals Wijken voor Water, het Nije Daip en de watergangen in de bebouwing van Nieuw-Buinen.

Ook biedt het project positieve effecten op het milieu. Door het downgraden van de woonstraten van 50 km/uur naar 30 km/uur is er sprake van een vermindering van de CO2 uitstoot. En het ombouwen van 119 woningen tot ‘energieneutrale woningen’ door Lefier, draagt bij aan een forse energiebesparing.

Daarnaast blijven de historische waarde en karakteristieke identiteit van het gebied behouden. Het Nije Daip komt op de plek van de voormalige veenkoloniale wijk (kanaal), parallel aan de Linnaeuslaan en de Chrysantstraat. Door de aantakking van de nieuwe watergang en de weg op het Noorderdiep sluit het plan Nije Daip zich aan bij de oorspronkelijke veenkoloniale structuur van het dorp.

FACEBOOK

Ook is inmiddels een facebook pagina gerealiseerd voor project Nije Daip. Deze vind u via de volgende link: https://www.facebook.com/nijedaip

https://sites.google.com/site/legitticketsites/superstar-tickets-reviews

Each student needs to complete an internship of a https://admission-writer.com/ minimum of 100 hours.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail