Categorie archief: Nieuws

klachten

’t Huurdertje heeft na overleg met Lefier te horen gekregen dat op dit moment, 28-01, Frank Droste, in opdracht van de aannemer, de klachten aan het  verzamelen is. Waarschijnlijk gaan er vanaf medio volgende week gesprekken beginnen om te kijken wat er aan te doen is. Zoals afgesproken, tijdens de bewonersavond,  gaan de gesprekken per blok plaats vinden. De mensen worden door ’t  Huurdertje uitgenodigd. Nader bericht volgt.

Delen

BEWONERSAVOND

Woensdagavond 20-01-2016 is er bewonersavond geweest in het buurtkantoor. Op initiatief  van een bewoonster zijn de klachten verzameld en in het buurtkantoor aan de huurdersvereniging overhandigd. ’t Huurdertje gaat de klachten door spelen aan Lefier en de aannemer. Wat opgevallen is dat de woningen behoorlijk tochten. Verder zijn er veel klachten over de verwarming die vaak uitvalt en  ook dat de boiler te weinig warm water capaciteit heeft en dat er niet tweemaal vlak achtereen gedoucht kan  worden doordat het warm water op is en dan een poos gewacht dient te worden. Verder zijn de bewoners slecht te spreken over de afwerking in het algemeen.

Delen

leuke geste

Alle huishoudingen die aan het toekomstig kanaal wonen hebben van de gemeente en Lefier een presentje gekregen. De bewoners die aan de toekomstige nieuwe straten komen te wonen, Ranonkel en Akelei hebben tegelijk het nieuwe adres gekregen in de vorm van een sticker met daar op de straatnaam, huisnummer en postcode.

Delen

Werkzaamheden in de Linnaeuslaan

Bewoners informatie                                                                                                 Namens de gemeente Borger-Odoorn zijn wij als Hoornstra Aann.Mij NV uit Nieuw-Buinen werkzaamheden aan het uitvoeren in uw straat. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Linnaeuslaan. Deze straat is afgesloten voor het doorgaand verkeer. Wij brengen mantelbuizen aan voor kabels en leidingen. De werkzaamheden worden deze week (2 t/m 6 november 2015) uitgevoerd. As. vrijdag zijn de werkzaamheden klaar. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt terecht bij onderstaand persoon: Dhr. A. Kamps uitvoerder bij Hoornstra  Aann.Mij. NV. Tel. 06-46400895

Delen

Tijdelijke stopzetting werkzaamheden Nije Daip

Helaas zijn de werkzaamheden deze week abrupt stilgezet. Dit is gekomen door een miscommunicatie tussen een huurder en Lefier. De bewoners van het gehele blok zijn maandag19-10-2015 in een spoedvergadering bijeen geweest. Tijdens de vergadering is gebleken dat bij een bewoner de communicatie niet is verlopen zo er is beloofd. De ook aanwezige projectleider beloofde dat hij op dinsdagmiddag bij de bewoner zou komen om het e.e.a. te overleggen en na het overleg is er weer groen licht gegeven en worden de werkzaamheden in week 44 opnieuw opgestart.

Delen

informatie nummers

Onderstaand treft u een overzicht aan van de informatienummers die u als huurder kunt bellen.

Bedrijfsnaam Ten Kate Installatietechniek
Onderwerp Voor storingen aan installaties, zoals warm water, CV-installatie,
ventilatie, PV-panelen, et cetera
Telefoonnummer 0528-26 22 41 (tijdens kantooruren)
06-53 31 49 18 (24-uurs en weekendservice)

Bedrijfsnaam Landelijk Serivcedesk Stroomversnelling
Onderwerp Voor alle overige vragen
Telefoonnummer Landelijke servicedesk Stroomversnelling
076-8875916 (tijdens kantooruren)

Gemeente Borger-Odoorn calamiteitennummer (buiten kantooruren) 0591 535400

 

Delen

werkzaamheden nutsbedrijven Chrysantstraat

Werkzaamheden vanaf 7 september (gedurende plm 8 weken)
Vanaf 7 september starten de nutsbedrijven Enexis, waterleidingmaatschappij Drenthe, KPN en Ziggo met het verleggen en vervangen van kabels en leidingen. Het gaat om de eerste fase van het herstructureringsproject. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Chrysantstraat en omgeving.
Tijdens de werkzaamheden wordt geprobeerd de toegang tot aanliggende woningen zo goed mogelijk vrij te houden. Er kan echter incidenteel sprake zijn van overlast. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Vragen over het project kunt u stellen tijdens de openingstijden van het buurtkantoor aan de Chrysantstraat. Hier kunt u ook de ontwerptekeningen van de openbare ruimte en de woningrenovatie (project stroomversnelling) bekijken. Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen door te bellen met de projectleider van de gemeente, Aries Kuiper (06-33638157).
Daarnaast kunt u actuele informatie vinden op de websites van de gemeente www.borger-odoorn.nl en op deze site.

Delen

Gewijzigde openingstijden Buurtkantoor.

Met ingang van 1-9-2015 worden de openingstijden van het Buurtkantoor gewijzigd.

 Maandagavond: van     19.00 uur tot 20.30 uur.

Dinsdagavond:               19.00 uur tot 20.30 uur.

woensdag middag:        14.00 uur tot 15.30 uur.

Donderdag middag:      14.00 uur tot 15.30 uur.

Donderdagavond:         19.00 uur tot 20.30 uur.

Delen

start uitvoering Stroomversnelling

Na een lange tijd van testen in een proefwoning is het zover. Vanaf 15 juni 2015 start  de Stroomversnelling aan de Chrysantstraat te Nieuw-Buinen. Als eerste is het blokje aan de Chrysantstraat met de huisnummers 65 t/m 75 aan de beurt. Vanaf 15 juni beginnen de voorbereidende werkzaamheden. 22 juni start de uitvoering van de werkzaamheden. Er is voor de bewoners nog een inloopavond in het buurtkantoor aan de Chrysantstraat 69,  deze avond is dinsdag 16 juni van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt dan de woning bekijken. Er zullen mensen van de aannemer , Lefier en leden van de klankbordgroep aanwezig zijn om de vragen te beantwoorden.

Delen

Verhuizing Buurtkantoor

Met ingang van maandag 13-04-2015 is het buurtkantoor verhuisd van de Chrysantstraat 35 naar Chrysantstraat 69 Nieuw-Buinen. Dit is een woning die verbouwd is als een stroomversnelling woning. de openingstijden zijn het zelfde gebleven n.l. maandagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en dinsdagavond van 18.30 tot 20.30. Tijdens de openingsuren zitten er mensen van de klankbordgroep en ‘t Huurdertje om uw vragen te beantwoorden.  Indien u belangstelling heeft om deze woning te bekijken ,neem dan contact op met Anne Kwant  tel 06-46362683  om een afspraak te maken.

Delen